תנ"ך - ויאמר מלאך ה' אל־מנוח אם־תעצרני לא־אכל בלחמך ואם־תעשה עלה לה' תעלנה כי לא־ידע מנוח כי־מלאך ה' הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...