תנ"ך - ויקח מנוח את־גדי העזים ואת־המנחה ויעל על־הצור לה' ומפלא לעשות ומנוח ואשתו ראים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...