תנ"ך - ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמימה ויעל מלאך־ה' בלהב המזבח ומנוח ואשתו ראים ויפלו על־פניהם ארצה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...