תנ"ך - ולא־יסף עוד מלאך ה' להראה אל־מנוח ואל־אשתו אז ידע מנוח כי־מלאך ה' הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...