תנ"ך - וירא מלאך־ה' אל־האשה ויאמר אליה הנה־נא את־עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...