תנ"ך - ספר שופטים פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים