תנ"ך - וירד שמשון תמנתה וירא אשה בתמנתה מבנות פלשתים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...