תנ"ך - וירד אביהו אל־האשה ויעש שם שמשון משתה כי כן יעשו הבחורים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...