תנ"ך - ויהי כראותם אותו ויקחו שלשים מרעים ויהיו אתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...