תנ"ך - ותבך עליו שבעת הימים אשר־היה להם המשתה ויהי׀ ביום השביעי ויגד־לה כי הציקתהו ותגד החידה לבני עמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...