תנ"ך - שופטים פרק יד פסוק ד - ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא כי־תאנה הוא־מבקש מפלשתים ובעת ההיא פלשתים משלים בישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...