תנ"ך - שופטים פרק יד פסוק ז - וירד וידבר לאשה ותישר בעיני שמשון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...