תנ"ך - ויאמר אביה אמר אמרתי כי־שנא שנאתה ואתננה למרעך הלא אחותה הקטנה טובה ממנה תהי־נא לך תחתיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...