תנ"ך - ויאמר להם שמשון נקיתי הפעם מפלשתים כי־עשה אני עמם רעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...