תנ"ך - ספר שופטים פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים