תנ"ך - שופטים פרק טז פסוק א - וילך שמשון עזתה וירא־שם אשה זונה ויבא אליה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...