תנ"ך - ספר שופטים פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים