תנ"ך - שופטים פרק יז פסוק יא - ויואל הלוי לשבת את־האיש ויהי הנער לו כאחד מבניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...