תנ"ך - שופטים פרק יח פסוק טז - ושש־מאות איש חגורים כלי מלחמתם נצבים פתח השער אשר מבני־דן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...