תנ"ך - שופטים פרק יח פסוק ה - ויאמרו לו שאל־נא באלהים ונדעה התצלח דרכנו אשר אנחנו הלכים עליה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...