תנ"ך - ספר שופטים פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים