תנ"ך - ויעברו וילכו ותבא להם השמש אצל הגבעה אשר לבנימן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...