תנ"ך - ויביאהו לביתו ויבול ויבל לחמורים וירחצו רגליהם ויאכלו וישתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...