תנ"ך - ספר שופטים פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים