תנ"ך - וכי־הקים ה' ׀ להם שפטים והיה ה' עם־השפט והושיעם מיד איביהם כל ימי השופט כי־ינחם ה' מנאקתם מפני לחציהם ודחקיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...