תנ"ך - ויהי כדבר מלאך ה' את־הדברים האלה אל־כל־בני ישראל וישאו העם את־קולם ויבכו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...