תנ"ך - וישלח יהושע את־העם וילכו בני־ישראל איש לנחלתו לרשת את־הארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...