תנ"ך - ויעבדו העם את־ה' כל ימי יהושע וכל׀ ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושוע אשר ראו את כל־מעשה ה' הגדול אשר עשה לישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...