תנ"ך - ספר שופטים פרק כ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים