תנ"ך - ויעלו כל־בני ישראל וכל־העם ויבאו בית־אל ויבכו וישבו שם לפני ה' ויצומו ביום־ההוא עד־הערב ויעלו עלות ושלמים לפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...