תנ"ך - שופטים פרק כ פסוק מא - ואיש ישראל הפך ויבהל איש בנימן כי ראה כי־נגעה עליו הרעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...