תנ"ך - ויקם כל־העם כאיש אחד לאמר לא נלך איש לאהלו ולא נסור איש לביתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...