תנ"ך - ספר שופטים פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים