תנ"ך - ויאמרו בני ישראל מי אשר לא־עלה בקהל מכל־שבטי ישראל אל־ה' כי השבועה הגדולה היתה לאשר לא־עלה אל־ה' המצפה לאמר מות יומת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...