תנ"ך - וינחמו בני ישראל אל־בנימן אחיו ויאמרו נגדע היום שבט אחד מישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...