תנ"ך - ותהי עליו רוח־ה' וישפט את־ישראל ויצא למלחמה ויתן ה' בידו את־כושן רשעתים מלך ארם ותעז ידו על כושן רשעתים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...