תנ"ך - ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ויחזק ה' את־עגלון מלך־מואב על־ישראל על כי־עשו את־הרע בעיני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...