תנ"ך - רק למען דעת דרות בני־ישראל ללמדם מלחמה רק אשר־לפנים לא ידעום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...