תנ"ך - ויצא אהוד המסדרונה ויסגר דלתות העליה בעדו ונעל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...