תנ"ך - שופטים פרק ג פסוק כג - ויצא אהוד המסדרונה ויסגר דלתות העליה בעדו ונעל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...