תנ"ך - ויהיו לנסות בם את־ישראל לדעת הישמעו את־מצות ה' אשר־צוה את־אבותם ביד־משה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...