תנ"ך - ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני החתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...