תנ"ך - ספר שופטים פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים