תנך - ספר שופטים פרק ד פסוק כב

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: