תנ"ך - ודבורה אשה נביאה אשת לפידות היא שפטה את־ישראל בעת ההיא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...