תנ"ך - שופטים פרק ה פסוק ב - בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...