תנ"ך - בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...