תנ"ך - שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי לה' אנכי אשירה אזמר לה' אלהי ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...