תנ"ך - וירא אליו מלאך ה' ויאמר אליו ה' עמך גבור החיל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...