תנ"ך - כי הם ומקניהם יעלו ואהליהם יבאו ובאו כדי־ארבה לרב ולהם ולגמליהם אין מספר ויבאו בארץ לשחתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...