תנ"ך - ספר שופטים פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים